ستاسو امر د پورپال لخوا لیږدول شوی.

مهربانه وکړئ د خپلې هټۍ سوداګر سره اړیکه ونیسئ.