ستاسو امر د لیبیا لخوا رد شوی دی.

په مهربانۍ سره د خپلې هټۍ سوداګر سره اړیکه ټینګه کړئ ترڅو د هټۍ سره د هټیټیتف انفیکشن تنظیم کړئ.